LA GENERACIÓ PRECÀRIA
28.3.07
La informació local –sigui feta des de mitjans de proximitat o com corresponsalies de mitjans generalistes- és des de fa anys un camp abonat a la irregularitat laboral. A la comarca del Vallès Oriental són poques, per no dir quasi inexistents, les empreses de comunicació amb convenis col·lectius signats i vigents, o aquelles que ofereixen sous d’acord amb les recomanacions dels col·lectius professionals. Un salari mitjà per a treballadors de plantilla amb prou feines arriba als mítics mil euros, essent les dones les més perjudicades segons alertava el Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb unes percepcions salarials inferiors en un 26% a les dels homes.

La precarietat al periodisme va més enllà de la frustració de les expectatives laborals d’una generació de professionals entre els 27 i els 40 anys. És també, com esmentaven, la constatació de les desigualtats econòmiques per motius de sexe o la dilatació extrema de les jornades laborals o inducció a la competència deslleial entre professionals promoguda per les empreses per rebaixar despeses.

Però es al terreny de les col·laboracions on s’observen les situacions més dures. En efecte, la majoria dels col·laboradors dels mitjans la conformen estudiants de periodisme, nois i noies dels primers cursos de carrera sense cap tipus de contracte legal. És a dir, sense cap tipus de cotització al règim general de la Seguretat Social i sense cap certesa de cobrar per la seva feina ni de rebre l’adequada formació dins les empreses. Uns treballadors paradoxalment opacs, propis de l’economia submergida, però que signen les seves cròniques a les pàgines de la premsa. No són els únics. Els autònoms són altre grup de professionals que viuen a cavall entre la subcontractació i la dependència que poden veure rescindits els seus serveis d’un dia per l’altre sense cap explicació.

Amb aquest panorama és evident que el sector empresarial de la comunicació viu una situació d’anormalitat permanent en qüestions laborals que l’Administració coneix però no corregeix. O algú pot imaginar una empresa farmacèutica amb operaris sense contracte ni formació i estudiants en comptes de doctors en química orgànica? La qualitat de la informació que els ciutadans reben dels mitjans de comunicació depèn en gran mesura de les condicions laborals d’aquest conjunt de treballadors, igual que la qualitat dels fàrmacs és proporcional a la formació i seguretat dels treballadors d’un laboratori.

Evitar aquesta anormalitat haurà de ser el primer objectiu dels professionals de la comunicació, de l’Administració pública però també de les empreses i els seus propietaris en tant que el futur econòmic del sector i la credibilitat social de la informació lliure depenen sobretot, de la honestedat i la responsabilitat del sector.
posted by apcovo at 28.3.07 | Permalink | 0 comments
COMUNICAT DE PREMSA DE L’APC-VO
Granollers, 26 de Març de 2007

Arran el comunicat del Partit Popular anunciant la seva negativa a atendre als periodistes que treballen pels mitjans de comunicació del Grupo PRISA i les seves possibles repercussions a la comarca del Vallès Oriental, l’Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental vol fer públic el següent:

Manifestem el nostre suport als corresponsals dels mitjans afectats per aquest intent de boicot. Considerem que el fet de vetar els periodistes d’uns mitjans determinats és una clara i inequívoca agressió a tot el col·lectiu professional i la ciutadania. Resulta fal·laç, en nom de la democràcia, impedir l’accés lliure dels informadors i del públic a la informació. Qualsevol disputa personal, econòmica o ideològica entre un partit polític i un editor no es pot dirimir atemptant contra la llibertat d’expressió ni el dret d’informar i ser informat.

És significatiu que els darrers dies, paral·lelament a l’augment de la crispació política a l’Estat i l’acostament de les eleccions municipals s’incrementin les pressions contra els informadors des de sectors econòmics i institucionals. Els intents d’obstaculitzar l’exercici del periodisme crític comencen a formar part de les estratègies partidistes i de confrontació política. Els partits polítics, o els seus dirigents, haurien d’entendre que els professionals de la comunicació ni son, ni poden ser, part integrant de mecanismes propagandístics ni corretja de transmissió d’eslògans.

Demanen als polítics comarcals -amb independència de la seva ideologia però en especial als dirigents del PPC- serenitat, reflexió i la suficient maduresa democràtica per evitar aquest tipus de comportaments.

Tanmateix, demanem als informadors de la comarca que facin costat als companys del Grupo PRISA per al desenvolupament de la seva tasca a la nostra comarca, denunciant i rebutjant els intents de censura que el PPC pugui posar en pràctica contra els corresponsals.


Junta Directiva de l’APC-VO.
posted by apcovo at 28.3.07 | Permalink | 0 comments
ROCA UMBERT - FÀBRICA DE LES ARTS
15.3.07
Continuem fent-nos ressò de comunicacions que creiem poden ser d’interès pels professionals de la comunicació de la comarca.

Us fem saber que el centre Roca Umbert - Fàbrica de les Arts de Granollers convoca una beca de col·laboració.

Dins les actuacions previstes a Roca Umbert Fàbrica de les Arts per aquest any 2007, hi ha un àmbit d’acció –el Pla de Comunicació- que requereix un desenvolupament especial. Aquest és el motiu pel qual es convoca aquesta beca de col·laboració.

L'oferta va dirigida a llicenciats en Periodisme, Publicitat i RRPP o Comunicació Audiovisual i/o similars, o bé estar en el darrer curs de les llicenciatures esmentades.

Tots aquells que hi estigueu interessats teniu temps de presentar les vostres sol·licituds fins al dia 10 d’abril a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Granollers (c./ Sant Josep, 7, Granollers)

Les bases de la convocatòria es poden consultar als següents punts:

• Al web de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts.
• A l'apartat d'exposició pública del web de l'Ajuntament de Granollers.
• Al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
• O al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al 15 de març de 2007 (núm. 64 / pàg. 39)


Roca Umbert - Fàbrica de les Arts
c./ Mare de Deu de Montserrat , 36
08401 Granollers
Telèfon: 93 860 47 29

www.fabricadelesarts.cat
posted by apcovo at 15.3.07 | Permalink | 0 comments